Bạn muốn trở thành đại lý, đại lý độc quyển, nhà phân phối hoặc khách hàng OEM?

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các đối tác kinh doanh trên toàn thế giới để cùng nhau phát triển và trở thành công ty sơn phủ toàn cầu.

Hợp tác với chúng tôi

Trở thành đối tác kinh doanh của chúng tôi và cùng nhau phát triển để trở thành công ty sơn phủ toàn cầu.