Nghề nghiệp

Kỹ năng chuyên môn của bạn rất quan trọng, nhưng với chúng tôi điều quan trọng hơn là giá trị của bạn phù hợp với văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi định hướng vào mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp cho một tương lai khỏe mạnh hơn – và điều đó định hình mọi thứ chúng tôi làm việc cùng nhau. Phát triển tốt trong môi trường này có nghĩa là chia sẻ ý thức trách nhiệm của chúng tôi đối với hàng tỷ người mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày.

Khi làm việc với Poly-Poxy Coatings, nhân viên được truyền cảm hứng để trở thành những người giỏi nhất và tài năng nhất. Tại Poly-Poxy Coatings có lực lượng lao động đa dạng như thị trường chúng tôi phục vụ và mọi người vượt qua thử thách, phát triển để mang lại kết quả vượt trội.

Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy một môi trường cởi mở và toàn diện, quyền lợi nơi làm việc của mọi người đều được tôn trọng và duy trì trong một môi trường cởi mở, an toàn và lành mạnh.

Vị Trí Đang Tuyển

Vị Trí: Kỹ thuật viên
Chức Năng:  Kỹ thuật ngành sơn
Địa Điểm: VSIP 1, Bình Dương

Vị Trí: Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng
Chức Năng: Kiểm Soát Chất Lượng
Địa Điểm: VSIP 1, Bình Dương

Vị Trí: Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng (Junior)
Chức Năng:  Kiểm Soát Chất Lượng
Địa Điểm: VSIP 1, Bình Dương

Vị Trí: Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Chức Năng: Hành Chính
Địa Điểm: VSIP 1, Bình Dương

Vị Trí: Trợ Lý Kinh Doanh Xuất Khẩu
Chức Năng:  Kinh Doanh
Địa Điểm: VSIP 1, Bình Dương