Chức danhNhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Chi tiết công việcXử lý và duy trì sự chính xác của đơn đặt hàng sản phẩm và hóa đơn cho tất cả giao dịch bán hàng.

Xử lý và phản hồi các yêu cầu qua điện thoại và email từ các khách hàng hiện tại / tiềm năng.

Đảm bảo tất cả tài liệu, giá cả và thông tin được cung cấp cho khách hàng đều được cập nhật.

Duy trì và cập nhật hồ sơ kinh doanh và danh sách khách hàng.

Soạn hợp đồng, báo giá và định mức sau khi được duyêt bởi Trưởng bộ phận Kinh doanh.

Làm báo cáo doanh số theo tháng  và quý, báo cáo lên Trưởng bộ phận kinh doanh.

Phối hợp với Điều phối viên giao hàng về lịch trịch giao hàng.

Hỗ trợ trong việc quản lý tất cả các hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp một cách an toàn, tuân thủ, hiệu quả, có lợi với tất cả các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan quản lý có liên quan.

Đảm bảo tất cả các lô xuất khẩu đều được chuẩn bị, chuyển tải và xuất khẩu theo các yêu cầu vận chuyển hàng hóa / hàng không.

Chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, tem nhãn, ghi chú hàng nguy hiểm theo yêu cầu.

Đối chiếu báo cáo doanh thu và DO hàng tháng với bộ phận kế toán.

Tiếp nhận phản hồi của khách hàng, truyền đạt nội bộ và phản hồi lại khách hàng dựa trên kế hoạch hành động khắc phục đã được duyệt.

Soạn và gửi lời chào, thông báo, lời mời và bản tin của công ty cho khách hàng.

Chuẩn bị và gửi thư tín, giấy tờ, xử lý thư đến và đi, tổ chức các cuộc họp và tiếp nhận khách hàng, duy trì hệ thống lưu hồ sơ.

Xây dựng và duy trì mối quan tốt đẹp với khách hàng.

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh với các hoạt động chung nhằm thực hiện các mục tiêu của bộ phận.

Kinh nghiệm & kỹ năng
 • 1 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Có bằng đại học, có kiến thức chuyên sâu và chuyên môn thực hành
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng máy tính (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …), định hướng khách hàng tốt, có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng cá nhân tốt. kỹ năng giải quyết vấn đề, có thể giao tiếp tiếng Anh và tiếng Hoa

Chi tiết công việc

 • Xử lý và duy trì sự chính xác của đơn đặt hàng sản phẩm và hóa đơn cho tất cả giao dịch bán hàng.
 • Xử lý và phản hồi các yêu cầu qua điện thoại và email từ các khách hàng hiện tại / tiềm năng.
 • Đảm bảo tất cả tài liệu, giá cả và thông tin được cung cấp cho khách hàng đều được cập nhật.
 • Duy trì và cập nhật hồ sơ kinh doanh và danh sách khách hàng.
 • Soạn hợp đồng, báo giá và định mức sau khi được duyêt bởi Trưởng bộ phận Kinh doanh.
 • Làm báo cáo doanh số theo tháng và quý, báo cáo lên Trưởng bộ phận kinh doanh.
 • Phối hợp với Điều phối viên giao hàng về lịch trịch giao hàng.
 • Hỗ trợ trong việc quản lý tất cả các hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp một cách an toàn, tuân thủ, hiệu quả, có lợi với tất cả các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan quản lý có liên quan.
 • Đảm bảo tất cả các lô xuất khẩu đều được chuẩn bị, chuyển tải và xuất khẩu theo các yêu cầu vận chuyển hàng hóa / hàng không.
 • Chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, tem nhãn, ghi chú hàng nguy hiểm theo yêu cầu.
 • Đối chiếu báo cáo doanh thu và DO hàng tháng với bộ phận kế toán.
 • Tiếp nhận phản hồi của khách hàng, truyền đạt nội bộ và phản hồi lại khách hàng dựa trên kế hoạch hành động khắc phục đã được duyệt.
 • Soạn và gửi lời chào, thông báo, lời mời và bản tin của công ty cho khách hàng.
 • Chuẩn bị và gửi thư tín, giấy tờ, xử lý thư đến và đi, tổ chức các cuộc họp và tiếp nhận khách hàng, duy trì hệ thống lưu hồ sơ.
 • Xây dựng và duy trì mối quan tốt đẹp với khách hàng.
 • Hỗ trợ nhân viên kinh doanh với các hoạt động chung nhằm thực hiện các mục tiêu của bộ phận.

Kinh nghiệm & kỹ năng

 • 1 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Có bằng đại học, có kiến thức chuyên sâu và chuyên môn thực hành
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng máy tính (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …), định hướng khách hàng tốt, có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng cá nhân tốt. kỹ năng giải quyết vấn đề, có thể giao tiếp tiếng Anh và tiếng Hoa