Chức danhNhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Chi tiết công việcĐiều phối các hoạt động trong văn phòng để các hoạt động này luôn đạt hiệu quả.

Chuẩn bị và gửi chuyển phát nhanh, xử lý thư/hàng hóa đến và đi.

Quản lý sắp xếp việc công tác và lưu trú, phòng họp, các cuộc hẹn, vvv… cho Ban Điều Hành và các Phòng ban khác.

Tìm kiếm báo giá, đặt hàng, theo dõi và duy trì các vật dụng văn phòng, văn phòng phẩm và thiết bị (ví dụ: máy điều hòa, đèn, máy photocopy).

Theo dõi và quản lý tài sản văn phòng, phương tiện di chuyển và lịch bảo dưỡng định kỳ.

Theo dõi hệ thống camera kiểm soát để xác định các hoạt động bất thường.

Nộp báo cáo kịp thời và chuẩn bị các tài liệu theo chỉ định.

Hỗ trợ các đồng nghiệp khi cần thiết với sự chấp thuận của Trưởng bộ phận nhân sự.

Photocopy, in hoặc scan các tài liệu giúp cho các đồng nghiệp.

Sắp xếp, lưu trữ và bảo quản các loại giấy tờ, tài liệu bằng file cứng hoặc file mềm trên máy tính.

Lên kế hoạch và tham dự các cuộc họp, lập các chương trình họp và ghi biên bản, nếu cần.

Kinh nghiệm & kỹ năng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Tốt nghiệp THPT, có kiến thức chuyên môn, thực tế.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng máy tính (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …), có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng cá nhân tốt.

Chi tiết công việc

 • Điều phối các hoạt động trong văn phòng để các hoạt động này luôn đạt hiệu quả.
 • Chuẩn bị và gửi chuyển phát nhanh, xử lý thư/hàng hóa đến và đi.
 • Quản lý sắp xếp việc công tác và lưu trú, phòng họp, các cuộc hẹn, vvv… cho Ban Điều Hành và các Phòng ban khác.
 • Tìm kiếm báo giá, đặt hàng, theo dõi và duy trì các vật dụng văn phòng, văn phòng phẩm và thiết bị (ví dụ: máy điều hòa, đèn, máy photocopy).
 • Theo dõi và quản lý tài sản văn phòng, phương tiện di chuyển và lịch bảo dưỡng định kỳ.
 • Theo dõi hệ thống camera kiểm soát để xác định các hoạt động bất thường.
 • Nộp báo cáo kịp thời và chuẩn bị các tài liệu theo chỉ định.
 • Hỗ trợ các đồng nghiệp khi cần thiết với sự chấp thuận của Trưởng bộ phận nhân sự.
 • Photocopy, in hoặc scan các tài liệu giúp cho các đồng nghiệp.
 • Sắp xếp, lưu trữ và bảo quản các loại giấy tờ, tài liệu bằng file cứng hoặc file mềm trên máy tính.
 • Lên kế hoạch và tham dự các cuộc họp, lập các chương trình họp và ghi biên bản, nếu cần.

Kinh nghiệm & kỹ năng

 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Tốt nghiệp THPT, có kiến thức chuyên môn, thực tế.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng máy tính (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …), có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng cá nhân tốt.