Chức danhChuyên viên Kiểm Soát Chất Lượng
Chi tiết công việcThực hiện các nhiệm vụ thí nghiệm, tham gia vào môi trường làm việc nhóm trong phòng thí nghiệm.

Chuẩn bị bản tóm tắt cho các thí nghiệm có độ phức tạp vừa phải, có sự giám sát.

Hỗ trợ việc xác định các bài kiểm tra, chứng chỉ được yêu cầu để đảm bảo chất lượng.

Xác định tất cả các sản phẩm và vật liệu không đáp ứng các thông số kỹ thuật. Hỗ trợ trong việc chấp nhận hoặc từ chối thành phẩm. Sau đó báo cáo cho Senior QC Associate, QC Executive.

Hỗ trợ việc thực hiện các tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình kiểm soát chất lượng.

Hỗ trợ giáo dục nhân viên kỹ thuật về các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát chất lượng thích hợp và kịp thời.

Theo dõi các sai sót cơ bản, vấn đề về tài liệu và điều tra nguyên nhân gốc.

Hoàn thành hoạt động theo dõi theo để giảm thiếu lỗi, sai lệch và hiểu lầm.

Hỗ trợ trong việc duy trì và sửa đổi các tài liệu, chứng chỉ, quy trình, hướng dẫn sử dụng và báo cáo QC.

Hỗ trợ thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất công ty.

Kinh nghiệm & kỹ năng
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan.
 • Có bằng đại học, có kiến thức chuyên sâu và chuyên môn thực hành.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng máy tính (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …), có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm làm việc với hóa chất độc hại.

Chi tiết công việc

 • Thực hiện các nhiệm vụ thí nghiệm, tham gia vào môi trường làm việc nhóm trong phòng thí nghiệm.
 • Chuẩn bị bản tóm tắt cho các thí nghiệm có độ phức tạp vừa phải, có sự giám sát.
 • Hỗ trợ việc xác định các bài kiểm tra, chứng chỉ được yêu cầu để đảm bảo chất lượng.
 • Xác định tất cả các sản phẩm và vật liệu không đáp ứng các thông số kỹ thuật. Hỗ trợ trong việc chấp nhận hoặc từ chối thành phẩm. Sau đó báo cáo cho Senior QC Associate, QC Executive.
 • Hỗ trợ việc thực hiện các tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình kiểm soát chất lượng.
 • Hỗ trợ giáo dục nhân viên kỹ thuật về các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát chất lượng thích hợp và kịp thời.
 • Theo dõi các sai sót cơ bản, vấn đề về tài liệu và điều tra nguyên nhân gốc.
 • Hoàn thành hoạt động theo dõi theo để giảm thiểu lỗi, sai lệch và hiểu lầm.
 • Hỗ trợ trong việc duy trì và sửa đổi các tài liệu, chứng chỉ, quy trình, hướng dẫn sử dụng và báo cáo QC.
 • Hỗ trợ thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất công ty.

Kinh nghiệm & kỹ năng

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan.
 • Có bằng đại học, có kiến thức chuyên sâu và chuyên môn thực hành.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng máy tính (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …), có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm làm việc với hóa chất độc hại.