Chức danhKỹ thuật sơn
Chi tiết công việcChuẩn bị mẫu cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Phục vụ khách hàng thông qua việc cung cấp và lập kế hoạch công việc phù hợp.

Giám sát quy trình sử dụng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất của khách hàng đồng thời hướng dẫn cho khách hàng thực hiện theo đúng quy trình của công ty đưa ra

Theo dõi các khiếu nại, tiến hành thử, thí nghiệm, lưu kết quả và giải quyết vấn đề.

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Lưu lại công việc bằng cách điền vào phiếu mẫu, báo cáo.

Duy trì sự tin tưởng của khách hàng bằng việc bảo mật thông tin

Báo cáo cho Giám sát kỹ thuật/ Kỹ thuật trưởng nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường bên khách hàng.

Dự báo sản xuất cho những dự án hiện tại/ sắp tới.

Giới thiệu, đề cử sản phẩm của công ty với khách hàng cho các dự án hiện tại/ mới

Xác định giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Kinh nghiệm & kỹ năng
 • 3 đến 6 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, định hướng khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ năng cá nhân tốt.

Chi tiết công việc

 • Chuẩn bị mẫu cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
 • Phục vụ khách hàng thông qua việc cung cấp và lập kế hoạch công việc phù hợp.
 • Giám sát quy trình sử dụng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất của khách hàng đồng thời hướng dẫn cho khách hàng thực hiện theo đúng quy trình của công ty đưa ra
 • Theo dõi các khiếu nại, tiến hành thử, thí nghiệm, lưu kết quả và giải quyết vấn đề.
 • Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
 • Lưu lại công việc bằng cách điền vào phiếu mẫu, báo cáo.
 • Duy trì sự tin tưởng của khách hàng bằng việc bảo mật thông tin
 • Báo cáo cho Giám sát kỹ thuật/ Kỹ thuật trưởng nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường bên khách hàng.
 • Dự báo sản xuất cho những dự án hiện tại/ sắp tới.
 • Giới thiệu, đề cử sản phẩm của công ty với khách hàng cho các dự án hiện tại/ mới
 • Xác định giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Kinh nghiệm & kỹ năng

 • 3 đến 6 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, định hướng khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ năng cá nhân tốt.